ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP SPA & CO

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Spa & Co, met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@spaenco.nl of per post: Spa & Co, Nijverheidsstraat 55, 1724 VB Oudkarspel. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer +31 226 421 924. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten
Wij verkopen spa’s, zowel nieuw als gebruikt, sauna’s en hottubs en alles waarmee een spa, sauna of hottub onderhouden wordt zoals onderdelen, onderhoudsmiddelen en andere aanverwante zaken.

Artikel 2 – Betalingen
De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. Wij verzenden nadat uw betaling door ons is ontvangen.
De verzendkosten komen voor uw rekening.

Artikel 3 – Leveringen
Wij leveren het product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt uw adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om de bestelling binnen 2 werkdagen dagen te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van uw bestelling zult ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald heeft, meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 4 – Retour
U mag het product altijd binnen 30 dagen, nadat u het heeft ontvangen, terugsturen . Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@spaenco.nl. Nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 7 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt behouden, dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of je het product wilt houden.

Artikel 5 – Garantie
Wij geven 1 jaar garantie op op alle producten. Als uw product bij normaal gebruik en binnen de garantietermijn kapot gaat, heeft u recht op een vervangend product. Het defecte product moet u dan naar ons sturen in de originele verpakking. De verzendkosten zijn voor uw rekening.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
Wij zijn aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 8 – Klachtenregeling
Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@spaenco.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvang u binnen één dag een bevestiging van de klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten, is het Nederlands recht van toepassing.